Καλώς ήλθατε στην Αντιστοίχιση Δεξιοτήτων

Η πλατφόρμα δεξιοτήτων ECVET για χειριστές μηχανών CNC

Η πλατφόρμα Αντιστοίχισης Δεξιοτήτων επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν τα προσόντα χειριστή μηχανών CNC, να ψηφίζουν για τις δεξιότητες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτά τα προσόντα και με αυτόν τον τρόπο να μειώνουν την αναντιστοιχία δεξιοτήτων μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας. Όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ένα διαδραστικό φόρουμ, όπου οι εκπαιδευτικοί πάροχοι και οι εκπρόσωποι από την αγορά εργασίας μπορούν να συναντηθούν, να συζητήσουν και να μοιραστούν εμπειρίες. Είναι αναγκαίο να εγγραφείτε για να έχετε πλήρη πρόσβαση στον ιστότοπο.

Γίνετε μέλος της αναπτυσσόμενης κοινότητάς μας και βοηθήστε την καταπολέμηση της ανατιστοιχίας δεξιοτήτων σήμερα!

Εγγραφείτε εδώ:

Εγγραφείτε στον ιστότοπό μας

Εύκολη εγγραφή για πρόσβαση στην πλατφόρμα

Συζητήστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με την υπόλοιπη κοινότητα

Γίνετε μέλος μιας αυξανόμενης διαδραστικής κοινότητας για την ανάπτυξη προσόντων ECVET

Επισκόπηση έργου

Αυτό το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας μέσω της οποίας τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και η αγορά εργασίας, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επικοινωνούν διαδραστικά, ενώ από τη μία πλευρά ψηφίζουν / αξιολογούν τις δεξιότητες που χρειάζονται και από την άλλη πλευρά, αυτό είναι το επαγγελματικό σύστημα, απαντά ενημερώνοντας την τρέχουσα διδακτέα ύλη. Επίσης, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που αναπτύχθηκε για την ανάλυση δεξιοτήτων και τη χαρτογράφηση μέσω του έργου ECVET Skills Platform θεωρείται ότι εξυπηρετεί την ποιότητα των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δίνοντας στους εμπειρογνώμονες που είναι υπεύθυνοι για τη διδασκαλία τεχνικών δεξιοτήτων την αποστολή της διδασκαλίας και των προσωπικών και εννοιολογικών δεξιοτήτων.

Ομάδα στόχος του έργου είναι τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές στην ΕΕΚ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργοδότες, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπαιδευόμενοι. Στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα κανάλι μεταξύ των μελών της ομάδας στόχου για να τους ενημερώνει σχετικά με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και τις παρεχόμενες δεξιότητες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου εδώ:

Διαδικτυακό μάθημα ECVET

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Πιστωτικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET); Το EUROMASC δημιούργησε, μαζί με τον συνεργάτη του, NTI-MMM, ένα διαδικτυακό μάθημα που περιγράφει τις πιο σημαντικές πτυχές του συστήματος ECVET.

Το μάθημα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης που βασίζονται στο σύστημα ECVET, ειδικά εστιασμένο σε μαθήματα μικτής κατάρτισης σε τομείς τεχνικής κατεύθυνσης. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να περιγράφουν το πλαίσιο προσόντων ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού μαθήματος, να εντοπίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας πριν από τη μάθηση, να κατανούν τις πιστωτικές μονάδες και τι αναπαριστούν οι πόντοι του συστήματος ECVET σε σχέση με εκάστοτε πιστοποίηση.